آدرس :

خیابان ولیعصر(عج)،پایین تر از چهار راه طالقانی، خیابان رشت پلاک ۳۱ دبیرستان غیر دولتی مبتکران


تلفن :

۶۶۴۰۲۶۷۲ – ۶۶۴۱۶۲۰۲ – ۶۶۴۸۴۳۷۶ – ۶۶۴۸۳۹۹۴ – ۶۶۴۰۶۸۷۴


داخلی ها :

مدیریت (۱)
معاونت (۲)
معاونت فرهنگی (۳)
واحد تحقیق و پژوهش (۴)
معاونت اداری و مالی (۵)
مشاور پایه اول و دوم (۶)
مشاور پایه سوم و چهارم (۷)
سایت و فناوری اطلاعات (۸)
فاکس (۹)


ایمیل : info@mobtakeran.sch.ir