برای شرکت در مسابقه کوله پشتی ماه مهر روی تصویر  مربوط به مسابقات کلیک نمایید .