آقای دکتر پرواز

دبیر درس زیست

مدرک تحصیلی : دکترا بیوشیمی

رتبه یک دکتری بیوشیمی پزشکی کشور رتبه ۴ آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی کشور دبیر رسمی آموزش پرورش شهر تهران با ۱۸ سال سابقه سابقه تحصیل و تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرس رسمی دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران مولف و مترجم چندین عنوان کتاب زیست شناسی

ارسال پاسخ