آقای طبیعت شناس

دبیر درس عربی

مدرک تحصیلی : لیسانس حوزوی

۲۸ سال سابقه تدریس در دبیرستان مبتکران و برترین  مدارس تهران

مولف حدود ۲۰ کتاب کمک درسی عربی راهنمایی تا کنکور

ارسال پاسخ