آقای پشتاره

دبیر درس زبان

مدرک تحصیلی : کارشناسی زبان انگلیسی

بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس در دبیرستان مبتکران و برترین دبیرستان های تهران

دبیر رسمی آموزش و پرورش

مولف کتاب کار زبان کنکور کلک معلم

ارسال پاسخ