آقای ابراهیمی

ارسال شده در: معرفی کادر, معرفی کادر و دبیران | 0

معاون آموزشی دبیرستان

مدرک تحصیلی : کارشناسی صنایع

دانش آموخته ی رشته مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر

مدیر کلاس های آموزشی پژوهش سرای دکتر حسابی منطقه ۱۳

مدیر آزمون های منهای سه

سردبیر نشریه دانش آموزی نیمکت شماره ۸

موسس گروه آموزشی ایران نخبگان

عضو هیئت مدیره گروه آموزشی صفح دانش فردا

ارسال پاسخ