آقای هیربدیان

ارسال شده در: معرفی کادر, معرفی کادر و دبیران | 0

معاونت دبیرستان

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

مدیریت داخلی آموزشگاه علمی فردوسی(کلاسهای کنکور)

معاونت مدرسه راهنمایی ندای مودت و مبتکران

معاونت دبیرستان مبتکران

ارسال پاسخ