آقای پارسیانژاد

ارسال شده در: معرفی کادر, معرفی کادر و دبیران | 0

مشاور دبیرستان

مدرک تحصیلی : کارشناسی شیمی

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف

مشاور آموزشی دبیرستان های مبتکران و دیگر مدارس تهران و مرکز مشاوره زندگی برازنده

طراح آزمونهای شیمی موسسه قلم چی مولف کتاب برنامه ریزی قورباغه موسس اولین وب سایت مشاوره ای و برنامه ریزی کشور ( قورباغه ) مدرس شیمی کنکور و پایه در دبیرستان های مبتکران و دیگر مدارس تهران

ارسال پاسخ