آقای یارمندتابش

مدیریت دبیرستان

۲۷ سال سابقه درخشان تدریس ، مشاوره کنکور و فعالیتهای فرهنگی

رتبه اول کنکور سراسری

مولف کتب کمک آموزشی همکاری با موسسه علمی آینده سازان

ارسال پاسخ