نتایج انتخابات دانش آموزی

ارسال شده در: اطلاعیه, پرورشی, مناسبت ها | 0

نتایج انتخابات شورای دانش آموزی
نفر اول سید محمد جواد حسینی
نفر دوم علی نصرآباد
نفر سوم سینا موسی پور
نفر چهارم عرفان سلیمی
نفر پنجم علی ارومیه ای
نفر ششم مجید اسحاقی
نفر هفتم امین مهاجرانی

ارسال پاسخ