نمونه سوالات امتحانات دی پایه یازدهم

ارسال شده در: امتحانات, نمونه سوالات, وبلاگ | 0

 

دانلود نمونه سوالات پایه یازدهم

+زیست یازدهم

+عربی یازدهم


ا
ین نمونه سوالات مربوط به امتحانات سال گذشته مبتکران نبوده و صرفا برای دسترسی ساده دانش آموزان به حداقل یک نمونه سوال آماده شده است  .

بدیهیست امکان تغییر سبک سوالات وجود دارد ؛ قطعا استفاده این سوالات برای ارزیابی دانش آموزان پس از مطالعه ، مفید خواهد بود .

ارسال پاسخ