روز پایانی مسابقات گیمینگ

ارسال شده در: مسابقات, وبلاگ | 0

ادامه مسابقات گیمینگ دوشنبه ۲۰ فروردین
زنگ اول ناصری – ارومیه ای
زنگ دوم صفاری با برنده ناصری و ارومیه ای

زنگ آخر بازی رده بندی

همچنین خلاصه بازی های روز ۲۰ فروردین بر روی کانال آپارات بارگزاری خواهد شد

جوایز در روز ۲۹ فروردین و در روز بزگداشت ارتش اهدا خواهد شد

ارسال پاسخ