آغاز کارگروه های کمیکار و گجت از فردا

ارسال شده در: پرورشی, پژوهشی, کارگروه ها, وبلاگ | 0

کارگروه های گجت و کمیکار از فردا ۲۶ مهر ماه از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ برگزار می شود .
دانش آموزان ثبت نام شده در گجت :

حضرت قلی
محسن نصیری
افشار
امیر حسین محمدی
پویا مشایخی
علیرضا زواره
عبدالمحمدی
بغدادی
رزاق دوست
نورورزی
صفاری
شادباد
سهیل نیا
معاونی پور
ابراهیم زاده
زیبا قامت
جابر زاده
فرزین
نصیری
مهدی قهرمانی
عبداله زاده
شاهین شعبانی

 

داش آموزانی که رضایت نامه خود را تحویل نداده اند !

شادباد
سهیل نیا
معاونی پور
ابراهیم زاده
زیبا قامت
جابر زاده
فرزین
نصیری
قهرمانی
عبداله زاده
شاهین شعبانی

 

دانش آموزانی که در کمیکار ثبت نام کرده اند :

مژده ده باهر
جمشیدی
بریمانی
موحدی قاسمی
اسدی کنی

 

دانش آموزانی که رضایت نامه خود را تحویل نداده اند !

عارف بریمانی
امیر حسین موحدی قاسمی

ارسال پاسخ