فراخوان شرکت در مسابقه کتابخوانی

دانش آموزان علاقه مند میتوانند برای شرکت در مسابقات کتاب خوانی به آقای فیض آبادی مراجعه کرده و کتاب تن تن و سند باد را دریافت نمایند .

لازم به ذکر است مرحله ی اول مسابقات کتاب خوانی در روز ۲۵ آذر برگزار خواهد شد .

ارسال پاسخ