آقای عباس کریمی

دبیر درس دین و زندگی مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات دانش آموخته ی دانشگاه علامه طباطبایی سابقه ی تدریس در مدارس مبتکران ، فروق ، شهید مظلوم ، اندیشه صفا دارای مدرک اجازه تدریس celtA از موسسه ایران آکسفورد  

جناب آقای یداله نیا

دبیر درس فیزیک مدرک تحصیلی : کارشناسی فیزیک حالت جامد ۱۵ سال سابقه تدریس در دبیرستان مبتکران و مدارس معتبر تهران مولف کتاب حل تشریحی مسائل فیزیک هالیدی سه جلدی ، فیزیک پایه ، مکانیک تحلیلی و …

1 2 3